Реконструкција на улица Илинденска

Активен
Буџет

13055760мкд

Должина

612.00м

Ширина на улица

12,0м

Тротоари

2x4м

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтиран пат и постојни тротоари. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстранување на постоечки површински слој, постојна база и дел од подтло, отстранување на постојни тротоари,
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 11. Обележување со вертикална и хор. сигнализација

Галерија

IMG-5c3cee0e9f620c2be117268451a173ad-V

10-10-2021

IMG-3c2f50bf04762efb9154e8027f99604a-V

10-10-2021

20211028_113836

10-10-2021

20211026_131450

10-10-2021

20211026_131350

26-10-2021

20211019_090947

19-10-2021

20211006_134930

06-10-2021

20211006_134842

10-10-2021

20210922_083248

22-09-2021

20210922_083237

22-09-2021

20210723_101226

23-07-2021

20210723_101208

23-07-2021

20210714_133033

14-07-2021

20210714_132600

14-07-2021

20210714_132418

14-07-2021

20210714_100423

14-07-2021

20210714_100349

14-07-2021

мерки за БЗР и инфо за проектот во општина кавадарци

04-04-2021

поставен механизам за жалби и поплаки во општина Кавадарци

04-04-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба