(English) Construction of Streets in the village Ilovica KP 5137 and KP 3273/2

Активен

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба