Reconstruction of Local steet Strumica with branch 1  and 2 in Novo Selo

Активен

Реконструкција на локална улица Струмица со крак 1 и крак 2 во Ново Село

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба