Harita Pandovska

Project Director
+38923145531, +38978248489

Bojan Verdel

Financial Management Expert
+38923145531

Vlasta Ruzinovska

Procurement Expert
+38923145531

Slavko Micevski

Procurement Expert
+38923145531

Irina Temelkovska

Transport Infrastructure Expert
+38923145531

Irena Punovikj

Transport Infrastructure Expert
+38923145531

Kostadin Sazdov

Transport Infrastructure Expert
+38923145531

Elizabeta Kolikj Sokolovska

Transport Infrastructure Expert
+38923145531

Emil Bundevski

Transport Road Infrastructure Expert
+38923145531

Sashka Bogdanova Ajceva

Environmental and Social Specialist
+38923145531

Daniel Pavleski

Traffic Expert
+38923145531

Stojche Vasilev

Trade and Customs Expert
+38923145531

Jovan Hristoski

Intelligent Transport Systems Expert
+38923145531