Loading Настани
  • Овој настан заврши.

ИЗВЕСТУВАЊЕ за одржување Јавна расправа за нацрт Планот за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за поставување на Интелигентен транспортен систем (ИТС) на автопат A1 (Коридор X) (ГП Табановце – ГП Богородица)

4 април, 2023

Министерството за транспорт и врски во рамки на Заемот со Светска Банка бр. IBRD 8929-MK за проектот Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project (WBTTFP) – P162043, изработи нацрт План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за поставување на Интелигентен транспортен систем (ИТС) на автопат A1 (Коридор X) (ГП Табановце – ГП Богородица).

Нацрт ПУЖССА е достапен за увид на јавноста во период од 14 дена (17.03.-31.03.2023 година), со цел секое заинтересирано правно или физичко лице да може да достави забелешки и/или сугестии за подобрување на Планот во формуларот што е достапен на Интернет страницата на МТВ.

По завршување на рокот за јавен увид, ќе се одржи Јавна расправа за нацрт ПУЖССА на 04.04.2023 година (вторник), со почеток во 11:00 часот во просториите на Министерството за транспорт и врски (сала на 4-ти кат) на следната адреса:

Ул. „Плоштад Црвена Скопска Општина“ бр. 4, 1000 Скопје

Република Северна Македонија

Лице за контакт: Јоже Јовановски, Експерт за животна средина и социјални аспекти во Единицата за имплементација на проекти (ЕИП) при Министерството за транспорт и врски.

Е-маил: joze.jovanovski.piu@mtc.gov.mk и joze.jovanovski.piu@gmail.com

Тел. + 389 (0)2 3145 531

Единица за имплементација на проекти на Светска Банка

Министерството за транспорт и врски

Организатор

Контакт
Телефон:
+38923145531
Е -пошта:
saska.bogdanova.ajceva.piu@mtc.gov.mk

Место на одржување

Скопје
Партизански одреди
Скопје, Македонија 1000
+ Google Map
Телефон:
1213
Категорија на настан:  
Документи поврзани со настанот