Loading Настани
  • Овој настан заврши.

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА) Реконструкција на локална улица „Осоговска“ во општина Македонска Каменица

27 декември, 2023 - 11 јануари, 2024

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за достапност на документ

Контролна листа на План за управување со животна средина и

социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот

 

„Реконструкција на локална улица „Осоговска“ во Општина Македонска Каменица“

во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во Република Северна Македонија” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, општина Македонска Каменица аплицираше со проект за „Реконструкција на локална улица „Осоговска“ во Општина Македонска Каменица“.

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од планираните активности на Проектот.

Документот “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” е ставен на јавен увид на 27.12.2023 година официјалните веб страници на:

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на Интернет страницата.

                        Единица за Имплементација на Проектот 

Министерството за транспорт и врски

Детали

Почеток:
27 декември, 2023
Крај:
11 јануари, 2024
Проект:
Категорија на настан: