Loading Настани
  • Овој настан заврши.

Надградба на локална улица „Шопев мост – Здравствена установа „Светозар Чочороски“, со крак 1 и 2“ во с. Вевчани, општина Вевчани

14 октомври, 2022 @ 08:00 - 17:00

ДНЕВЕН РЕД

за одржување на јавна презентација и консултација за документот

План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за

„Надградба на локална улица „Шопев мост – Здравствена установа „Светозар Чочороски“, со крак 1 и 2“ во с. Вевчани, општина Вевчани во рамки на

Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Ве покануваме на  јавна презентација и  консултација за документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за „Надградба на локална улица „Шопев мост – Здравствена установа „Светозар Чочороски“, со крак 1 и 2“ во с. Вевчани, општина Вевчани, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во Република Северна Македонија која ќе се одржи на 19.10.2022 (среда) со почеток во 11.00 часот во просториите на општина Вевчани.

со следниот дневен ред:

  1. Воведно излагање на претставник од Единицата за Имплементација на Проект при Министерство за транспорт и врски за Проектот за поврзување на локални патишта (м-р Сашка Богданова Ајцева, Специјалист за животна средина и социјални аспекти); – 10 минути
  2. Краток осврт на документ “План за управување со животната средина и со социјалните аспекти за прокетот” (м-р Славјанка Пејчиновска Андонова, Експерт за животна средина и социјални аспекти); – 20 минути
  3. Дискусија.

Единица за имплементација на проект

Министерство за транспорт и врски

Детали

Датум:
14 октомври, 2022
Време:
08:00 - 17:00
Проект:
Категорија на настан: