Loading Настани
  • Овој настан заврши.

Реконструкција на локален пат од раскрсница со пат кон брана Турија до центар во населено место Доброшинци, Општина Василево

21 декември, 2022 @ 08:00 - 17:00

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за достапност на документ

Контролна листа на План за управување со животна средина и

социјални аспекти (ПУЖССА) за

Контролната листа на ПУЖССА за „ Реконструкција на локалниот пат почнувајќи од раскрсницата со патот до Браната Турија до центарот на селото Доброшинци, Општина Василево

во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Василево аплицираше со проект за „ Реконструкција на локалниот пат почнувајќи од раскрсницата со патот до Браната Турија до центарот на селото Доброшинци, Општина Василево”.

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од планираните активности на Проектот.

Документот “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” е ставен на јавен увид на 22.12.2022 година официјалните веб страници на:

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна.

Единица за Имплементација на Проектот 

Министерството за транспорт и врски

Детали

Датум:
21 декември, 2022
Време:
08:00 - 17:00
Проект:
Категорија на настан: