Loading Настани
  • Овој настан заврши.

Реконструкција на локални патишта „Бајловски пат – Стрновац“ и „маалски пат до маала Трендајловци во с.Младо Нагоричане“, општина Старо Нагоричане

10 јануари, 2024 @ 08:00 - 24 јануари, 2024 @ 17:00

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за достапност на документ

Контролна листа на План за управување со животна средина и

социјални аспекти (ПУЖССА) за

Реконструкција на локални патишта „Бајловски пат – Стрновац“ и „маалски пат до маала Трендајловци во с.Младо Нагоричане“, општина Старо Нагоричане

во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Старо Нагоричане аплицираше со проект за Реконструкција на локални патишта „Бајловски пат – Стрновац“ и „маалски пат до маала Трендајловци во с.Младо Нагоричане“, општина Старо Нагоричане“.

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од планираните активности на Проектот.

Документот “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” е ставен на јавен увид на 10.01.2024 година официјалните веб страници на:

  • Општина Старо Нагоричане: https://www.staronagoricane.gov.mk/
  • ЕИП:                    www.wbprojects-mtc.mk
  • МТВ:                    http://mtc.gov.mk/

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна.

Единица за Имплементација на Проектот

Министерството за транспорт и врски

Детали

Почеток:
10 јануари, 2024 @ 08:00
Крај:
24 јануари, 2024 @ 17:00
Проект:
Категорија на настан: