Loading Настани
  • Овој настан заврши.

Реконструкција на улица „ЈНА“ во Неготино, Општина Неготино

13 декември, 2021 @ 08:49

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од планираните активности на Проектот.

Документот “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” ќе биде ставен на јавен увид на официјалните веб страници на:

Министерството за транспорт и врски (http://www.mtc.gov.mk) и на

Општина Неготино https://negotino.gov.mk/mk  на 12.03.2021.

Детали

Датум:
13 декември, 2021
Време:
08:49
Проект:
Категорија на настан:  Известување за достапност на Контролна Листа на ПУЖССА
Документи поврзани со настанот