Loading Настани
  • Овој настан заврши.

Реконструкција на ул. „Че Гевара“ и „Новопроектирана“ општина Шуто Оризари

11 ноември, 2020 @ 10:00 - 11:30

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Шуто Оризари аплицираше со проект за Реконструкција на ул. „Че Гевара“ и „Новопроектирана“.

Согласно барањата на Светска Банка беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животната средина и социјалните аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од реализацијата на проектот.

Документот “Контролна листа на План за управување со животната средина и социјалните аспекти” ќе биде ставен на јавен увид на веб страните на: Министерството за транспорт и врски (http://www.mtc.gov.mk) и на Општина Шуто Оризари  (https://sutoorizari.gov.mk/en/ ) на 11 ноември 2020.

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна.

Детали

Датум:
11 ноември, 2020
Време:
10:00 - 11:30
Проект:
Категорија на настан:  Известување за достапност на Контролна Листа на ПУЖССА