Loading Настани
  • Овој настан заврши.

Рехабилитација на локални улици „1“ и „3“ во н.м. Сопотница во општина Демир Хисар

13 јануари, 2023 @ 08:00 - 17:00

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за достапност на документ

Контролна листа на План за управување со животна средина и

социјални аспекти (ПУЖССА) за

Контролната листа на ПУЖССА за „Рехабилитација на локални улици „1“ и „3“ во н.м. Сопотница во општина Демир Хисар“

во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Демир Хисар аплицираше со проект за „Рехабилитација на локални улици „1“ и „3“ во н.м. Сопотница во општина Демир Хисар“.

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од планираните активности на Проектот.

Документот “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” е ставен на јавен увид на 13.01.2023 година официјалните веб страници на:

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна.

 Единица за Имплементација на Проектот

Министерството за транспорт и врски

 

Детали

Датум:
13 јануари, 2023
Време:
08:00 - 17:00
Проект:
Категорија на настан: