Последни минати Настани

Интелигентен транспортен систем (ИТС) на автопат A1 (Коридор X) (ГП Табановце – ГП Богородица)

Министерството за транспорт и врски во рамки на Заемот со Светска Банка бр. IBRD 8929-MK за проектот Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project (WBTTFP) - P162043, потпишан на 06.06.2019 година, изработи нацрт План за...

Рехабилитација на локални улици „Илинденска“, „Даме Груев” и „Мирче Ацев“ во Општина Пехчево

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за за Рехабилитација на локални улици „Илинденска“, „Даме Груев” и „Мирче Ацев“ во Општина Пехчево во рамки...

Последни минати Настани

Рехабилитација на локални улици „Илинденска“, „Даме Груев” и „Мирче Ацев“ во Општина Пехчево

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за за Рехабилитација на локални улици „Илинденска“, „Даме Груев” и „Мирче Ацев“ во Општина Пехчево во рамки...

Последни минати Настани

Интелигентен транспортен систем (ИТС) на автопат A1 (Коридор X) (ГП Табановце – ГП Богородица)

Министерството за транспорт и врски во рамки на Заемот со Светска Банка бр. IBRD 8929-MK за проектот Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project (WBTTFP) - P162043, потпишан на 06.06.2019 година, изработи нацрт План за...