Последни минати Настани

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА) Реконструкција на локална улица „АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ“ во Охрид и улица во село Велгошти, Општина Охрид

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот   „Реконструкција на локална улица „Александар Турунџев“ во Охрид и локална улица во с. Велгошти,...

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА) Реконструкција на локалната улица Кочо Рацин и споредната улица 1

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот   „Реконструкција на локалната улица Кочо Рацин и споредната улица 1 во општина Ресен“ во...

Реконструкција на локални улици „Алберт Ајнштајн, Андон Дуков и Донбас“ во општина Центар, град Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за „ Реконструкција на локални улици  „АЛБЕРТ АЈНШТАЈН, АНДОН ДУКОВ И ДОНБАС“ во општина Центар, град Скопје...

Последни минати Настани

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА) Реконструкција на локална улица „АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ“ во Охрид и улица во село Велгошти, Општина Охрид

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот   „Реконструкција на локална улица „Александар Турунџев“ во Охрид и локална улица во с. Велгошти,...

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА) Реконструкција на локалната улица Кочо Рацин и споредната улица 1

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот   „Реконструкција на локалната улица Кочо Рацин и споредната улица 1 во општина Ресен“ во...

Реконструкција на локални улици „Алберт Ајнштајн, Андон Дуков и Донбас“ во општина Центар, град Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за „ Реконструкција на локални улици  „АЛБЕРТ АЈНШТАЈН, АНДОН ДУКОВ И ДОНБАС“ во општина Центар, град Скопје...

Последни минати Настани