Реконструкција на пристапни улици: 7, 11, 12, 13, 14, 15 во Урбан Блок 6, с.Ржаничино, КП 15/1 , општина Петровец

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на пристапни улици: 7, 11, 12, 13, 14, 15 во Урбан Блок 6, с.Ржаничино, КП 15/1, општина Петровец во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ Во рамки на “Проектот за поврзување […]