Последни минати Настани

Реконструкција на локална улица „1“ во населено место Ракитец во Општина Конче

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локална улица „1“ во населено место Ракитец во Општина Конче во рамки на Проектот...

Реконструкција на локални улици „Никола Карев“, „Јане Сандански“, „Илинденска“ и „Вељко Влаховиќ“ со краци во н.м. Стар Дојран во Општина Дојран

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локални улици „Никола Карев“, „Јане Сандански“, „Илинденска“ и „Вељко Влаховиќ“ со краци во н.м....

Реконструкција на локални улици н.м. Колешино и н.м. Мокриево, Општина Ново Село

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локални улици н.м. Колешино и н.м. Мокриево, Општина Ново Село во рамки на Проектот...

Последни минати Настани

Реконструкција на локална улица „1“ во населено место Ракитец во Општина Конче

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локална улица „1“ во населено место Ракитец во Општина Конче во рамки на Проектот...

Реконструкција на локални улици „Никола Карев“, „Јане Сандански“, „Илинденска“ и „Вељко Влаховиќ“ со краци во н.м. Стар Дојран во Општина Дојран

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локални улици „Никола Карев“, „Јане Сандански“, „Илинденска“ и „Вељко Влаховиќ“ со краци во н.м....

Реконструкција на локални улици н.м. Колешино и н.м. Мокриево, Општина Ново Село

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локални улици н.м. Колешино и н.м. Мокриево, Општина Ново Село во рамки на Проектот...

Последни минати Настани