Изведба на улица „23-ти Октомври“ – Општина Струмица

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Изведба на улица „23-ти Октомври“ - Општина Струмица во рамки на Проектот за поврзување на локални...