Последни минати Настани

Надградба на локален пат во с.Виничани од Р1102 и локална улица Јане Сандански во с.Градско, Општина Градско

Ве покануваме на виртуелна јавна расправа / видео консултација за документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локалната улица „Надградба на локален пат во с.Виничани од Р1102...

Реконструкција на улица „ЈНА“ во Неготино, Општина Неготино

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој...

Реконструкција на општински пат – врска со Р1306 – село Врбовец – село Св.Митрани, Општина Крушево и Општина Кривогаштани

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој...

Последни минати Настани

Надградба на локален пат во с.Виничани од Р1102 и локална улица Јане Сандански во с.Градско, Општина Градско

Ве покануваме на виртуелна јавна расправа / видео консултација за документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локалната улица „Надградба на локален пат во с.Виничани од Р1102...

Реконструкција на улица „ЈНА“ во Неготино, Општина Неготино

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој...

Реконструкција на општински пат – врска со Р1306 – село Врбовец – село Св.Митрани, Општина Крушево и Општина Кривогаштани

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој...

Последни минати Настани