Реконструкција на локална улица „12“ во Општина Арачиново

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локална улица „12“ во Општина Арачиново во рамки на Проектот за поврзување на локални...

Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот „Реконструкција и адаптација на локална улица „Рудничка“ во Општина Кичево“ во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот  „Реконструкција и адаптација на локална улица „Рудничка“ во Општина Кичево“ во рамки на Проектот за...