(English) “Construction of Local road from village Ednokukevo to highway A4 KP1528/1 and KP251 “

Активен

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба