Сателитски приказ

(English) Construction of Streets in the village Shtuka KP1543/1

Активен

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба