Сателитски приказ

(English) Reconstruction of Local street from bus station in v.Oreshani to v.Zelenikovo

Активен

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба