Реконструкција на локална улица со краци во с. Колешино

Активен

Реконструкција на локална улица со краци во с. Колешино

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба