Имплементација на ИТС на Коридор 10

Завршен
Должина

171км

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба