Loading Настани
  • Овој настан заврши.

Интелигентен транспортен систем (ИТС) на автопат A1 (Коридор X) (ГП Табановце – ГП Богородица)

20 март, 2023 @ 08:00 - 17:00

Министерството за транспорт и врски во рамки на Заемот со Светска Банка бр. IBRD 8929-MK за проектот Western Balkans Trade and Transport Facilitation Project (WBTTFP) – P162043, потпишан на 06.06.2019 година, изработи нацрт План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за поставување на Интелигентен транспортен систем (ИТС) на автопат A1 (Коридор X) (ГП Табановце – ГП Богородица).

Нацрт ПУЖССА е достапен за увид на јавноста во период од 14 дена (17.03.-31.03.2023 година), со цел секое заинтересирано правно или физичко лице да може да достави забелешки и/или сугестии за подобрување на планот во формуларот .

Лице за контакт за доставување на забелешки и/или сугестии: Јоже Јовановски, Ескперт за животна средина и социјални аспкети во Единицата за имплементација на проекти (ЕИП) при Министерството за транпорт и врски.

Е-маил: joze.jovanovski.piu@mtc.gov.mk

joze.jovanovski.piu@gmail.com

Напомена: По завршување на рокот за јавен увид, ќе се одржи јавна расправа за ПУЖССА, за што јавноста ќе биде дополнително известена за времето и местото на одржување.

Детали

Датум:
20 март, 2023
Време:
08:00 - 17:00
Проект:
Категорија на настан: