Реконструкција на улица Мирка Гинова - Богданци

поставен механизам за жалби ипоплаки во општина Богданци

24-08-2021