Loading Настани
  • Овој настан заврши.

Надградба на локален пат во н.м. Тодоровци и реконструкција на локален пат за н.м. Цера, делница од Крапевска маала до Стипцарска маала и крак до маалски Гробишта, Македонска Каменица

29 декември, 2020 @ 08:00 - 17:00

Ве покануваме на јавна расправа / видео консултација за документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локалната улица “Надградба на локален пат во н.м. Тодоровци и реконструкција на локален пат за н.м. Цера, делница од Крапевска маала до Стипцарска маала и крак до маалски Гробишта“, Македонска Каменица во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

која ќе се одржи на 29 декември 2020 (вторник) со почеток во 14.00 часот, со следниот дневен ред:

  1. Воведно излагање на претставник од Министерство за транспорт и врски за Проектот за поврзување на локални патишта; – 10 минути
  2. Краток осврт на проектните активности од страна на претставник од Министерство за транспорт и врски; – 15 минути
  3. Краток осврт на документ “План за управување со животната средина и со социјалните аспекти за прокетот” (м-р Славјанка Пејчиновска Андонова, Експерт за животна средина); – 20 минути
  4. Дискусија.

Детали

Датум:
29 декември, 2020
Време:
08:00 - 17:00
Проект:
Категорија на настан:  
Документи поврзани со настанот