Loading Настани
  • Овој настан заврши.

Надградба на локален пат с. Зрновци – с. Мородвис (Штипски Пат), локален пат во с. Мородвис до гробишта, улични краци „Никола Карев“ и „Филе Ристов“ и делницата која ги поврзува во с. Зрновци и локалниот пат од м.в. „Оризни Гумна“ до м.в. „Друмот“ во с. Видовиште, општина Зрновци

15 мај, 2023 @ 08:00 - 17:00

ДНЕВЕН РЕД

за одржување на јавна презентација / консултација за документот

План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за

„Надградба на локален пат с. Зрновци – с. Мородвис (Штипски Пат), локален пат во с. Мородвис до гробишта, улични краци „Никола Карев“ и „Филе Ристов“ и делницата која ги поврзува во с. Зрновци и локалниот пат од м.в. „Оризни Гумна“ до м.в. „Друмот“ во с. Видовиште, општина Зрновци“

во рамки на

Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Ве покануваме на јавна презентација и  консултација за документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за „Надградба на локален пат с. Зрновци – с. Мородвис (Штипски Пат), локален пат во с. Мородвис до гробишта, улични краци „Никола Карев“ и „Филе Ристов“ и делницата која ги поврзува во с. Зрновци и локалниот пат од м.в. „Оризни Гумна“ до м.в. „Друмот“ во с. Видовиште“, општина Зрновци, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во Република Северна Македонија која ќе се одржи на 23.05.2023 година (вторник) со почеток во 11.00 часот во просториите на Дом на култура во општина Зрновци

со следниот дневен ред:

  1. Воведно излагање на претставник од Единицата за Имплементација на Проект за Проектот за поврзување на локални патишта при Министерство за транспорт и врски (м-р Сашка Богданова Ајцева, Специјалист за животна средина и социјални аспекти); – 10 минути
  2. Краток осврт на драфт документ “План за управување со животната средина и со социјалните аспекти за прокетот” (м-р Славјанка Пејчиновска Андонова, Експерт за животна средина и социјални аспекти); – 20 минути
  3. Дискусија.

 

Датум: 15.05.2023 година

                                                   Единица за имплементација на проект

                                                     Министерство за транспорт и врски

Детали

Датум:
15 мај, 2023
Време:
08:00 - 17:00
Проект:
Категорија на настан: