Loading Настани
  • Овој настан заврши.

Надградба на локална улица од автобуска станица во н.м. Орешани до н.м. Зелениково, Општина Зелениково

22 јуни, 2022 @ 11:00 - 12:30

Ве покануваме на јавна презентација и консултација за документ План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за Надградба на локална улица од автобуска станица во н.м. Орешани до н.м. Зелениково, Општина Зелениково, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во Република Северна Македонија која ќе се одржи на 22.06.2022 (среда) со почеток во 11.00 часот во просториите на општина Зелениково

со следниот дневен ред:

  1. Воведно излагање на претставник од Единицата за Имплементација на Проект при Министерство за транспорт и врски за Проектот за поврзување на локални патишта (м-р Сашка Богданова Ајцева, Специјалист за животна средина и социјални аспекти); – 10 минути
  2. Краток осврт на документ “План за управување со животната средина и со социјалните аспекти за прокетот” (м-р Славјанка Пејчиновска Андонова, Експерт за животна средина и социјални аспекти); – 20 минути
  3. Дискусија.

Датум: 15.06.2022

Министерство за транспорт и врски

Единица за имплементација на проект

Детали

Датум:
22 јуни, 2022
Време:
11:00 - 12:30
Проект:
Категорија на настан: