Loading Настани
  • Овој настан заврши.

Надградба на улици во Хиподром 2, Општина Гази Баба

6 септември, 2022 @ 08:00 - 17:00

ДНЕВЕН РЕД

за одржување на јавна презентација и консултација за документот

План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за

“Надградба на улици во Хиподром 2, Општина Гази Баба во рамки на

Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

 Ве покануваме на јавна презентација и консултација за изготвен документ План за управување со животната средина и социјалните аспекти (ПУЖССА) за Реконструкција на локалната улица “Надградба на улици во Хиподром 2, Општина Гази Баба, во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во Република Северна Македонија која ќе се одржи на 14.09.2021 (среда) со почеток во 18.00 часот во просториите на О.У. Вера Јоциќ, населба Хиподром

со следниот дневен ред:

  1. Воведно излагање на претставник од Единицата за имплементација на проектот за Проектот за поврзување на локални патишта, м-р Сашка Богданова Ајцева, Специјалист за животна средина и социјални аспекти; – 10 минути
  2. Краток осврт на документ “План за управување со животната средина и со социјалните аспекти за прокетот” (м-р Славјанка Пејчиновска Андонова, Експерт за животна средина и социјални аспекти); – 20 минути
  3. Дискусија.

Датум:05.09.2022 година

Министерство за транспорт и врски

Единица за имплементација на проект

Детали

Датум:
6 септември, 2022
Време:
08:00 - 17:00
Проект:
Категорија на настан: