Loading Настани
  • Овој настан заврши.

Реконструкција на локален пат од с. Здуње до с. Дебреше, и локалниот пат од с. Долна Бањица до с. Горна Бањица во Општина Гостивар

12 октомври, 2022 @ 08:00 - 17:00

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за достапност на документ

Контролна листа на План за управување со животна средина и

социјални аспекти (ПУЖССА) за

Контролната листа на ПУЖССА за Реконструкција на локален пат од с. Здуње до с. Дебреше, и локалниот пат од с. Долна Бањица до с. Горна Бањица во Општина Гостивар

во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Гостивар аплицираше со проект за “Реконструкција на локален пат од с. Здуње до с. Дебреше, и локалниот пат од с. Долна Бањица до с. Горна Бањица” во Општина Гостивар.

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од планираните активности на Проектот.

Документот “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” е ставен на јавен увид на 13.10.2022 година официјалните веб страници на:

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна.

Министерството за транспорт и врски

Единица за Имплементација на Проектот

Детали

Датум:
12 октомври, 2022
Време:
08:00 - 17:00
Проект:
Категорија на настан: