Loading Настани
  • Овој настан заврши.

Реконструкција на улиците „Стерио Несторовски“, „Гоце Делчев“ и „Улица 1“ во с. Трстеник, во Општина Росоман

22 август, 2022 @ 08:00 - 17:00

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за достапност на документ

Контролна листа на План за управување со животна средина и

социјални аспекти (ПУЖССА) за

Контролната листа на ПУЖССА за Реконструкција на улиците „Стерио Несторовски“, „Гоце Делчев“ и „Улица 1“ во с. Трстеник, во Општина Росоман во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

 Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Росоман аплицираше со проект за ““Реконструкција на улиците „Стерио Несторовски“, „Гоце Делчев“ и „Улица 1“ во с. Трстеник, во Општина Росоман”.

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од планираните активности на Проектот.

Документот “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” ќе биде ставен на јавен увид на официјалните веб страници на:

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна.

Министерството за транспорт и врски

Единица за Имплементација на Проектот

Детали

Датум:
22 август, 2022
Време:
08:00 - 17:00
Проект:
Категорија на настан: