Loading Настани
  • Овој настан заврши.

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА) Локална улица бр. 5 во с. Студеничани, општина Студеничани

2 февруари, 2024 - 17 февруари, 2024

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за достапност на документ

Контролна листа на План за управување со животна средина и

социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот

 

„Реконструкцијата на локална улица бр. 5 во Студеничани, општина Студеничани“

во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во Република Северна Македонија” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проекти при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, општина Студеничани аплицираше со проект за „Реконструкцијата на локална улица бр. 5 во Студеничани, општина Студеничани“.

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од планираните активности на Проектот.

Документот “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” е ставен на јавен увид на 02.02.2024 година официјалните веб страници на:

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на Интернет страницата.

                        Единица за Имплементација на Проектот

 

Министерството за транспорт и врски

Детали

Почеток:
2 февруари, 2024
Крај:
17 февруари, 2024
Проект:
Категорија на настан: