Loading Настани
  • Овој настан заврши.

Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот „Реконструкција на коловоз на ул. „8“ во населба Илинден, со пешачка патека и одводнување на атмосферски води од улицата – општина Илинден“

24 јануари, 2024 - 8 февруари, 2024

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за достапност на документ

Контролна листа на План за управување со животна средина и

социјални аспекти (ПУЖССА) за проектот

 

„Реконструкција на коловоз на ул. „8“ во населба Илинден, со пешачка патека и одводнување на атмосферски води од улицата – општина Илинден“

во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во Република Северна Македонија” кој се реализира од страна на Единицата за имплементација на проект при Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, општина Илинден аплицираше со проект за „Реконструкција на коловоз на ул. „8“ во населба Илинден, со пешачка патека и одводнување на атмосферски води од улицата – општина Илинден“.

Согласно Рамката за животна средина и социјални аспекти изготвена врз основа на барањата на Светска Банка  за Проектот, беше подготвен документ “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од планираните активности на Проектот.

Документот “Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти” е ставен на јавен увид на 24.01.2024 година официјалните веб страници на:

  • Општина Илинден: http://www.ilinden.gov.mk/
  • ЕИП:                    www.wbprojects-mtc.mk или
  • МТВ:                    http://mtc.gov.mk/

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на Интернет страницата.

                      

                         Единица за Имплементација на Проектот

                        Министерството за транспорт и врски

Детали

Почеток:
24 јануари, 2024
Крај:
8 февруари, 2024
Проект:
Категорија на настан: